Nạp tiền từ thẻ cào

Nhà mạng Nạp nhanh Nạp chậm
Viettel Bảo trì 100%
Mobifone Bảo trì 95%
Vinaphone Bảo trì 100%
Gate Bảo trì Bảo trì

Viettel nạp tự động: 50K-500K


Các thẻ và mệnh giá thẻ nạp chậm đang hoạt động

Viettel Auto * : 10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1,000K .

Viettel : 10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1,000K .

Mobifone : 10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K .

Vinaphone : 10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K .

Gate Auto * : 10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1,000K .

Garena : 10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K .